REGULAMIN

VILLA „VISITOR”  CHŁAPOWO

Nasz obiekt wypoczynkowo-wczasowy to miejsce wyjątkowe. Dlatego dbamy o to, aby nasi Goście czuli się tu jak najlepiej. W tym też celu, został stworzony regulamin, dzięki czemu wszyscy znają zasady, a stosując się do nich każdy może tu spokojnie wypocząć, ciesząc się pobytem w Villi Visitor.

1. Osoba przybywająca do obiektu zobowiązana jest do dopełnienia wszelkich formalności związanych z zameldowaniem, uiszczeniem opłaty za pobyt oraz opłaty klimatycznej w dniu przyjazdu.

2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 10.00 następnego dnia

3. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, Gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

4. W przypadku rezygnacji (również z przyczyn losowych i rodzinnych) z zamówionego pokoju, rezerwującemu przysługuje zwrot zaliczki tylko w przypadku ponownego wynajęcia pokoju.

5. Gość rozpoczyna pobyt od daty rezerwacji lub najpóźniej dnia następnego do godziny 10. Brak uprzedniego powiadomienia o późniejszym przyjeździe jest równoznaczny z rezygnacją z usługi.

6. Gość ma zapewniony parking dla jednego pojazdu w wyznaczonym miejscu na terenie posesji. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, zamykany. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich rzeczy. Istnieje możliwość odpłatnego pozostawienia samochodu na terenie obiektu po zakończonym pobycie.

7. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.

8. Na zakończenie pobytu o zamiarze opuszczenia pokoju gościnnego należy powiadomić właściciela lub obsługę obiektu.

9. Zaliczkę należy wpłacić w terminie jednego dnia roboczego od daty rezerwacji.

10. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej zaliczki.

11. Brak wpłaty zaliczki w uzgodnionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.

12. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu obiektu.

13. W pokojach obowiązuje zakaz palenia (dotyczy również łazienek). Palenie tytoniu wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu.

14. Obiekt nie jest przystosowany do przebywania zwierząt.

15. W przypadku zgubienia klucza, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 20zł.

16. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić obsługę obiektu o wystąpieniu szkody natychmiast po jej stwierdzeniu.

17. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą w nim przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą właściciela, nie dłużej jednak niż do godz. 22.00.

18. W przypadku drastycznego naruszania regulaminu i zasad wzajemnego szacunku właściciel jest uprawniony do zerwania umowy pobytu w obiekcie.

19. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę posiadanego mienia.

20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach butli gazowych, grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń.

21. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy grillowaniu oraz na placu zabaw.

22. W czasie pobytu nie zapewniamy sprzątania pokoju.

 

Regulamin dostępny:

– na stronie internetowej  www.villa-visitor.pl

– w obiekcie Villa „Visitor”

 

Życząc miłego pobytu

właściciel Villa „Visitor”